Vårt Valbudskap 2018-2019

 

Djurens parti är del av ett globalt, växande nätverk av djurpartier som står för en politik som sätter planeten och alla dess invånare i fokus, både människa och djur. Trots att forskningen har slagit fast att djurindustrin är ett av de största klimathoten så undviker alla övriga partier att tala om detta, precis som talesättet om elefanten i rummet – alla vet att den finns där men ingen pratar om den. Djurens parti vågar det inget annat parti vågar. Vi tycker att det är dags att elefanten röstas in i de rum där beslut fattas!

Djurens parti vill utmana det rådande synsättet där djuren ses som produkter som är till för att användas av oss och istället ge djur laglig rätt till sitt eget liv. Vi nöjer oss inte med en lista av djurskyddsåtgärder – vi vill se en grundläggande förändring av samhället – ett samhälle utan djurutnyttjande. Vi tror att det är möjligt men det kräver att vi alla tänker om, att vi törs ändra hur vi ser på oss själva i förhållande till planeten och andra arter. Detta är därför vår uppmaning och utmaning till Dig inför EU-valet i maj – Tänk om!

Allt hänger ihop. Det som är bra för djuren är bra för människan och för planeten.

  • Djurindustrin står för mer utsläpp av växthusgaser än alla världens transporter. Vår politik skulle kraftigt minska miljöförstöringen och motverka klimatförändringen.
  • En stor del av världens landytor används för att föda djur i djurindustrin. Om dessa istället användes för att föda människor direkt skulle fattigdom och svält kunna motverkas.
  • Djurindustrin får via EU betydande subventioner samtidigt som pengar saknas inom skola, vård och omsorg.
  • Satsningar på forskning och utveckling av djurfria produkter skulle gynna svenska djurvänliga företag som kan exportera sina produkter och anställa personal.
  • Konsumtionen av djur bidrar till hälsoproblem vilket belastar vården och samhället. Med vegetabilisk kost kan vårdköerna minskas.

Vår politik tar sin utgångspunkt i följande värdeord: djurrätt – empati – hållbarhet – innovation – mod

För en fullständig insikt i vår politik läs gärna vårt partiprogram!

”I Sverige blir vi vilseledda till att tro att djuren här har det bra, men detta är bara en illusion. Djurindustrin bygger på utnyttjande av djur och är i dess fundament beroende av att vi utsätter djur för handlingar som orsakar stort lidande och som inte tillåter djuren att bete sig naturligt. Detta är inte försvarbart. Vi behöver tänka om och bygga ett samhälle som vi på allvar kan kalla empatiskt och hållbart.” Therese Ericsson, partiledare

 

Här är våra valaffischer 2018 samt i EU-valet 2019:
Vår politik tar sin utgångspunkt i fem värdeord: djurrätt, empati, hållbarhet, innovation och mod.

Som en del av vår valkampanj ”Tänk om! Rösta in elefanten i rummet.” har vi gjort fem affischer som visar vad dessa värdeord betyder för oss genom att exemplifiera hur dessa värdeord kan appliceras på den politik vi står för och som vi går till val på.