Vår politik

Vår politik tar sin utgångspunkt i en vision om ett samhälle där alla individer oavsett art har rätt till sitt eget liv och inte utnyttjas av människan på ett sätt som är negativt för individen.
Den första versionen av partiprogram antogs av årsmötet 2015. I denna version valde vi att fokusera på direkta djurfrågor, det vill säga frågor som direkt rör hur djur av icke mänsklig art mår och behandlas av oss människor i Sverige och i världen.
Detta är och kommer alltid att vara vår kärnpolitik, att utgöra hjärtat av vår politik och vara anledningen till att vi existerar som politiskt parti.

I den andra versionen av partiprogram för Djurens parti  inkluderade vi två nya områden som är tätt kopplade till vår vision, nämligen miljö och hälsa. 

Version tre som antogs av årsmötet i mars 2018 innehåller, förutom en uppdatering av de tidigare delarna, även alla övriga områden vi har valt att inkludera i vårt partiprogram. Läs vårt partiprogram här!

Djurens parti partiprogram

Har du frågor eller synpunkter på vår politik? Vi vill gärna höra från dig!

Se vår FAQ eller maila till partiprogramsgruppen@djurensparti.se.