15288142-wF7dASVTs valvaka har publicerat resultaten från det svenska EU-valet. På en lista över väljarnas tio viktigaste frågor var miljön på andra plats. Med den koppling miljöfrågan har till djurens välfärd såväl som till folkhälsa finns det mycket som talar för behovet av Djurens Parti. Partiet syntes inte i detta val med sina få månader på nacken, men det finns och det växer. Partiet har systerpartier i Europa som leder vägen in i EU-parlamentet och visar att en nytänkande politik med djurens, människans och naturens välfärd i fokus är möjligt och behövt. Holländska partiet Partij Voor De Dieren startades 2002, kom in i parlamentet med två platser 2006, och har nu fått en plats i parlamentet. Tyska Partei Mensch Unwelt Tierschutz har jobbat i över tjugo år och har också fått ett mandat. Men samtidigt som dessa glädjande resultat ökar valresultaten hos de populistiska partierna i Europa. Djurpartier är desto viktigare då de står i direkt kontrast till detta i och med visionen om ett inkluderande samhälle där alla kännande individer respekteras pilule viagra prix. Vi har redan etablerat en god kontakt och kommer att befästa det samarbetet framöver för att bilda en Europeisk politik.