I en debattartikel i DN (12/5) menar Miljöpartiets båda språkrör att politiken är större än två 40752412-uK8oLblock och de vill själva vara en tredje kraft. Men för de 15 000 tuppkycklingar som varje dag avlivas i den svenska äggindustrin eftersom de har fel kön går det inte att skilja Miljöpartiet från övriga partier. Inte heller för de mjölkkor som i dag skiljs från sina kalvar eftersom mjölken ska gå till oss människor.

Under 2013 ökade svenskens köttkonsumtion med 3 kg till 88 kg. Detta sker till priset av ett allvarligt lidande för djuren i köttindustrin. Varje arbetsdag slaktas närmare 10000 grisar i Sverige. Det sker även till priset av ett allvarligt lidande för alla de människor som drabbas av våra vanligaste folksjukdomar. Varje arbetsdag diagnosticeras omkring 25 svenskar med tarmcancer. Det sker även till priset av oerhörda konsekvenser för miljön. Djurindustrin orsakar allvarlig klimatpåverkan och förlorad biologisk mångfald.

Det behövs ett politiskt alternativ i Sverige som med kraft verkar för att bryta den befintliga köttnormen. Därför bör varannan måltid som serveras i offentlig sektor vara vegetarisk.
Svenskarna bör genom informationskampanjer få veta hur viktigt, enkelt och roligt det är att äta mer vegetariskt.

Miljöpartiets båda språkrör skriver att man har som mål att i valet 2014 befästa ett tvåsiffrigt väljarstöd. Men politik är vilja till förändring. Sverige behöver en politisk vision om ett vegetariskt samhälle för att bryta köttnormen.  Sverige behöver ett parti som har en medkännande politik för både människor och djur. Inte ytterligare ett parti som sätter valresultatet framför politiken.

Referens:
http://www.cancerfonden.se/sv/cancer/Artikelarkiv/Forskning/Mindre-rott-kott-rekommenderas/

/Jonas Paulsson