15240235-E3IlwEn rad veterinärer, av vilka några har koppling till industrin, skriver i SvD (19/5) att frihandel utan villkor hotar folkhälsan prix du viagra en belgique. De varnar för eventuell import av amerikansk kyckling eftersom denna i högre grad än svensk kyckling får antibiotika . Men några konkreta politiska förslag pekar man dessvärre inte på förutom att man tycker att vi har ett gemensamt ansvar.

I valdebatten inför EU-valet på söndag har frågan om danska grisar som får sina svansar avklippta seglat upp. Men antibiotika till kycklingar och kuperade svansar på grisar är ytterst en konskvens av den industriella djurhållningen. För att svensken ska kunna konsumera mer än 88 kg kött per person och år (upp 2.6 kg från 2012) måste djurhållningen industrialiseras och djuren förnekas sina naturliga instinkter. Svenskt kött är inte mycket bättre. Endast en liten del av de 2.5 miljoner grisar som föds upp i Sverige varje år får vistas utomhus.

Den ekonomiska vinningen som företagen gör när de klipper av svansen på grisar och
storskaligt utfordrar djur med antibiotika måste vi upphäva genom att prissätta  djurs lidande.
Kött från grisar som har fått svansen avklippt bör beskattas i konsumemntled
så att detta inte har en ekonomisk fördel framför andra produkter.

Hur djuren behandlas i Europa styrs av EU:s jordbruksbudget som omfattar 800 miljarder
kronor per år. En stor del av pengarna hamnar i slutändan i köttindustrins fickor
eftersom huvuddelen av spannmålen blir mat åt djuren.  För jordbruk och djurhållning är
till stor del samma sak. Siffrorna talar sitt tydliga språk. Närmare 85 procent av
Europas kväveförbrukning, från konstgödsel, går till grödor som används till djurfoder,
enligt en 800-sidor lång rapport från European Nitrogen Assessment, gjord av 200 experter.
Forskarna uppskattar den årliga miljökostnaden för detta extra konstgödsel till mellan
70 och 320 miljoner euro per år.

Djurens parti anser att det är ekonomiskt vansinne att EU tar oerhört mycket pengar
från skattebetalarna och ger till köttindustrin. De resurserna borde rimligen istället
användas till vård, skola och omsorg. Djurens parti vill vända på köttsubventionerna
så att de blir köttskatter i stället, enligt den sunda ekonomiska principen att det
som allvarligt skadar djur, människor och natur inte ska stödjas utan avgiftsbeläggas.
Man ska inte kunna bli rik på djurplågeri.

/Jonas Paulsson

Referens
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/frihandel-utan-villkor-hotar-folkhalsan_3574198.svd