Hur får man fram de här politikerna, måste vi odla dem?”, frågade sig journalisten och 58825780-DZS74författaren Ann-Helen Meyer von Bremen angående det bristande politiska ledarskap i politiken när det kommer till Sveriges problematiska köttkonsumtion och jordbrukspolitik. Och där satt vi, representanter från Djurens parti, med en växande storm inombords. För vi finns redan, just för att vi är trötta på att inget annat parti vågar bry sig om djuren. Och vi längtar efter, och kämpar, för en förändring. För djurens skull.

I onsdags i Kulturhuset, Stockholm, pågick en debatt vid namn “Äta djur?” Evenemanget lade fokus på miljöaspekten men även det etiska resonemanget lyftes. Hela rummet var fullt av människor och där satt bland annat vi, några representanter från Djurens parti, och lyssnade till en debatt om miljömål, jordbruk och politiska styrmedel. Moderator var journalisten Annie Reuterskiöld och medverkande var Camilla Björkbom, ordförande Djurens Rätt, Ann-Helen Meyer von Bremen, Carl B. Hamilton, riksdagsledamot samt Elin Röös, forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet.

Alla förutom Carl B. Hamilton var övertygade om vikten av politiska styrmedel. I diskussionen fick Camilla Björkbom in den efterlängtade kommentaren att djur är kännande individer med rätten om sina liv. Och att vi bör sträva efter att behandla dem därefter. Men Hamilton sade att “om man som politiker säger ‘vi ska inte äta kött’, då blir man inte omvald”. Men man måste komma ihåg att tystnad också är ett ställningstagande prix du viagra pharmacie. Och utifrån all forskning och vetskap vi har idag om köttkonsumtion, så kommer det komma en tid då det istället kommer vara en fråga om varför inte fler sade något i önskan om att flera skulle ställa sig samma fråga. Och faktiskt förändra.

I flera länder har det redan hänt. I Nederländerna hände det redan 2006 då två representanter från Partij voor de Dieren blev de första i världen att väljas in i maktens korridorer med det främsta målet att förbättra djurens situation. De har stannat där sedan dess och format nivåerna på debatten främst kring jordbrukshållning men även andra politiska frågor. Men när de just hade grundats och ställde upp i valet skrattade och hånade andra partier dem och frågade sig om djur verkligen kunde väljas in i parlamentet.

Men fler och fler personer världen över börjar enas i tanken om att ett djurparti är självklart i en värld där djuren har få rättigheter och där partipolitiken innefattar många intressen och grupper. I bland annat Storbritannien, Australien, Spanien, Portugal och Tyskland har frågat sig varför man inte bör starta ett parti för djuren? Tyskland agerade utifrån denna fråga och startade ett djurparti redan i början av 90-talet. Svenska Djurens parti startade 2014. Likt det Nederländska partiet var detta strax innan ett valår. Trots minimala ekonomiska resurser och möjlighet till kampanjer fick vi över 9000 röster i EU-valet och röster på alla politiska nivåer. Aktiva inom partiet får dagligen möta mycket mothugg samtidigt som vi märker hur samhället håller på att förändras för att det behöver göra det. Frågan är bara hur.

Djurens parti anser att det huvudsakliga problemet är människans tro att vi kan behandla djur och vår omgivande miljö precis som vi behagar. Och att det har konsekvenser inte bara för hur vi ser på djurens egenskaper men också på hur vi ser oss själva och behandlar varandra. Samhället måste förändras tillsammans med nya tankesätt. Det är så vi löser problem. Men vi behöver inte bara information för beteendeförändring, inte bara vad och hur, utan också varför. Hamilton menade att människor vill ha billigt kött när de står där i köttdisken fast de kanske vet att det inte är det bästa. De andra fann lösningen med en koldioxidskatt så kött blir dyrare. Men inte utan problematik. Ju mer panellisterna började gå in på detaljer, desto mer verkade det omöjligt att forma världen till en sådan som försöker undvika att orsaka onödigt lidande. Men människan har igenom historien sett omöjliga saker bli möjliga, om viljan finns. Och om inte politiker vågar prata om värderingar eller om visioner, varför skulle medborgare ställa sig de frågorna i mataffären? Vilken kultur skapar vi om vi inte frågor oss själva varför?

Vi vill ha en meningsfull politik. En politik som tar Sverige framåt. Det var det som fick mig in på politik och statsvetenskap; frågan vad vi lever i för samhälle och hur det kan förbättras och för vilka och varför. Djurens intressen tas inte i beaktande i beslut som påverkar dem som mest. Men det gäller även oss. Efter att ha läst folkhälsa har det också blivit allt tydligare hur viktiga beslut som påverkar individers hälsa har tagits i konferensrum där andra intressen har fått styra. Det finns mycket att göra för att värna om individers hälsa och ett svar på detta är exempelvis våra tobaksskatter. Därför bör det också finnas styrmedel för animaliska livsmedel. Och därför finns vi som parti. I maj har vi vårt tredje årsmöte. Ni är alla välkomna att stödja oss och gå med oss i arbetet för att skapa ett samhälle som drivs av medkänsla. Vi finns för att ge djuren en röst i politiken. Ju fler vi blir desto mer kommer vi att höras. Djuren kan inte förbli ohörda i det politiska rummet. Det är inte ett Sverige vi vill leva i.