Många av de områden som vi i Djurens parti håller på att forma vår politik omkring, och där vi vill vara med och påverka för djurens, miljöns och människors skull, kräver globala lösningar. Utmaningar vi idag ställs inför behöver lösas över nationsgränser. Europeiskt och internationellt samarbete är därför mycket viktigt för oss. År 2012 bildades Animal Politics Foundation (APF) av det nederländska djurpartiet, med syfte att skapa möjligheter för nätverkande och samarbete mellan alla världens djurpartier. Ledande representanter från Djurens parti deltog förra året i en internationell djurpartikonferens anordnad av APF och i år var det dags igen! Den 19-21 november hölls detta års konferens i Tirana, Albanien.

Djurens parti representerades i år av Therese Ericsson, partisekreterare och Annelie Bondesson, suppleant i styrelsen samt ansvarig för lokalavdelningar.

Djurens parti är väldigt glada över att vi fått möjligheten att deltaga i denna konferens tillsammans med ledande representanter för djurpartier från Nederländerna, Tyskland, England, Spanien, Portugal, Cypern, Australien, Finland och Israel samt NGOs (Non Governmental Groups) från Serbien och Albanien för att diskutera internationella djurfrågor och gemensamt söka lösningar på dessa. De djurpartier som deltog befinner sig i olika stadier av utveckling, från Israel och Finland som är i uppstartsskedet till det nederländska partiet som sedan 2006 har två representanter i parlamentet och idag har 50 valda representanter på olika nivåer av styrande organ. Även German Tierschutzpartei, Australian Animal Justice Party och det portugisiska PAN har nu representanter i respektive lands högsta styrande organ.

Dag ett inleddes med att Marianne Thieme, partiledare för det nederländska Party for the Animals samt medlem av det nederländska parlamentet hälsade välkommen och gav ett mycket inspirerande tal bland annat om att vi alla djurpartier I världen är del av en världsomfattande och växande rörelse av personer och grupper som arbetar för djurens rättigheter i politiken, i offentlig förvaltning och i samhället.

Därefter gavs möjlighet för alla deltagande partier och NGOs att hålla en kort presentation av sitt parti eller organisation.

Resten av dag ett var fokuserat på internationellt samarbete. Ett antal viktiga frågor lyftes upp.

En lokal albansk politiker engagerad i kampen för hemlösa hundar talade tillsammans med en person som arbetar lokalt med djurrättsfrågor om problematiken med hemlösa hundar. I Albanien är det förbjudet att döda hemlösa djur men genomförandet av denna lag lämnar fortfarande mycket att önska. Andra frågor som diskuterades var kampen mot gränsöverskridande orättvisor som internationella djurtransporter och handeln med kängurukött. Att skapa inspiration och utbyta kunskap var viktiga ingredienser under hela konferensen. Dag två fokuserades på organisatoriska frågor som hur man bygger ett nytt parti, hur man organiserar sig samt växer på ett hållbart sätt. Representanter från det portugisiska PAN delade till exempel sin strategi för social media. Under den portugisiska valkampanjen 2015 var PAN det största politiska partiet på Facebook. I detta val fick PAN sin första representant i parlamentet.

Vi tackar det nederländska Party for the Animals och Animal Politics Foundation som organiserade och bekostande hela konferensen och som gav oss denna värdefulla möjlighet till internationellt erfarenhetsutbyte och nätverkande. Vi lämnade konferensen fyllda av inspiration och tankar som vi inom styrelsen kommer att använda för att utveckla vårt parti så att Djurens parti en dag snart kan stå med på listan över djurpartier med valda representanter i beslutsfattande organ i Sverige och EU.