Djurens parti höll den 17-18 mars sitt femte årsmöte i soliga men kalla Varberg. Årsmötet präglades av mycket positiv energi och entusiasm inför valrörelsen. På agendan stod antagande av nytt partiprogram, utökat till att täcka alla övriga politikområden man valt att inkludera förutom de redan inkluderade områdena djur, miljö och hälsa . Ett stort engagemang fanns i lokalen då motioner diskuterades och beslut fattades. Det nya partiprogrammet som antogs beräknas släppas inom två veckor.

Therese Ericsson, tidigare partisekreterare, valdes enhälligt till ny partiledare!

Övriga styrelsen består av ordinarie ledamöter Marie-Louise Wihlborg, Magnus Irestig, Annelie Bondesson samt Johannes Vigmo. Till suppleant valdes Ingrid Lydmark.