Vi befinner oss i en ljus lokal som ligger strax utanför Göteborg. Vårregnet knackar på rutan som bakgrundstakt till det förväntansfulla sorl som fyller rummet. Vi som har färdats långväga samt våra vänner som har gått upp tidigt och förberett vår ankomst tar tacksamt en morgonkopp kaffe. Vi pratar med välkända och okända ansikten, knyter band och känner ett samband växa. När klockan närmar sig tio tar vi alla plats. Framför oss ligger det första partiprogrammet, ett häfte med stadgar, programblad och motioner som vi ska rösta om. Det andra årsmötet för Djurens parti kan börja…

Årsmötet blev en fullspäckad och lyckad helg, den 9-10 maj. Det krävdes mycket förarbete och partiprogramsgruppen fick efter en process i uppdrag att sammanställa och skicka ut en version av partiprogrammet som skulle behandlas på mötet. Styrelsens uppdrag var att sammanfatta året och sammanställa en verksamhetsplan samt en budgetredovisning. Medlemmar skickade in motioner angående stadgar och partiprogram. På det mötet gick att se att mycket har hänt sedan det första årsmötet som var 29 mars förra året.

Första Årsmötet var ett startskott för partiet. Få närvarande kunde ana vad som var att vänta, och vad som skulle bli mest minnesvärt under året. Vilka motgångar och framgångar vi skulle få uppleva. Hur snabbt lokalavdelningarna skulle starta och hur mycket tid personer skulle välja att hänge till det arbete som var, och är, ideellt. Jag hade själv ingen aning om vad som väntade eller hur mycket jag skulle lära mig av att vara en del av ett parti under uppstart. När vi nu samlades för andra gången var det lärdomar som enade oss. Det som förut var frågor och motivation utifrån personliga upplevelser, hade förvandlats till en gemensam strid och en beslutsamhet att utvecklas och lära oss av året som har gått. Vi enades i att det har varit tufft, stormigt, men att partiet bara ska bli starkare. Klokare. Och behålla sin glöd.

Det andra Årsmötet påminner oss alla om att detta är bara början, men trots detta har vi hunnit med så mycket. Vi har fått en första version av ett partiprogram. Vi har ställt upp i totalt fyra val under supervalåret, kämpat för att synas i media och ute i det offentliga, medan vi samtidigt har försökt bygga upp en intern struktur och få fler medlemmar. Djurens parti har fått möta andra djurpartier från hela världen och har byggt upp ett kontaktnätverk både i Sverige och internationellt.

Under Årsmötet valdes det en partiledare, partisekreterare, riksstyrelse, revisor och valberedning. Jag som skriver detta, Elin Pöllänen, fortsätter som partiledare ett år till. Therese Ericsson är nya partisekreteraren och styrelsen består av: Marie-Louise Wihlborg, Magnus Irestig, Karoline Källkvist och Linus Wallin, samt suppleanterna Richard Larsen, Annelie Bondesson och Ingrid Lydmark. Protokollet från Årsmötet håller just nu på att slutföras och kommer komma ut senare denna månad efter justering. Även arbetet med partiprogrammet fortsätter för att lägga in ändringsbesluten från de genomröstade motionerna. Sedan ska de gå att hitta här på hemsidan.

På det andra Årsmötet kunde vi likt medlemsmötet i november äntligen träffa varandra igen och ge varandra det stöd och den uppmuntran som är svårt att ge på håll. Att mötas skapar också tillit och motivation. Det är personligt, vilket gör att människor blir mer än en bild på Facebook: vi blir skratt, vi blir idéer, vi får komma till uttryck. Möten gör oss inspirerade. Vi bär sedan med oss inspirationen och kan dela med oss av den och därmed göra så Djurens parti växer och blir en positiv upplevelse. Vi alla bär med oss en bit av partiet. Vi gör partiet levande varje dag när vi tänker på det, men också när vi pratar om det med människorna vi möter till vardags. Vi behöver bli flera för att budskapet ska spridas och vi behöver stärka vår relevans i samhällsdebatten. För vi behövs.
Varje dag går att finna artiklar och diskussioner som berör djur, men som trots detta utesluter djurens intresse och perspektiv. Det går att hitta regler och lagar gällande djur, men som i förlängningen ser förbi deras egenvärde. Djurens parti finns för att vara djurens förespråkare i debatten om hur vi bör förhålla oss till, och behandla, djur i vår närhet och omgivning. Det är en politisk fråga, som för oss grundar sig i vikten av empati för beslutstagande.

Ett stort tack till Göteborgs lokalavdelning som ordnade så fint för alla oss besökande.
Ett stort tack till alla medlemmar som deltog på medlemsmötet, som skickade in motioner och som har varit med och format Djurens parti.
Ett stort tack till personerna i den gamla styrelsen som lagt ner hjärta och arbete i partiet.

På tåget hem är jag lite trött, men är full av idéer och motivation. Jag är med i ett parti med målet att föra en politik som lyssnar på tidens lärdomar, på forskning och på magkänsla. Som verkar för att alla individer, oavsett art, ska kunna sträcka sig mot vårsolen och blomstra. Det är en lång väg att gå, men vi har lärt oss av det som har varit och gjort oss redo för nästa steg. Så resan fortsätter…

Med vänliga hälsningar
Elin Pöllänen
partiledare