För tre veckor sen stod jag utanför EU-parlamentet i Strasbourg tillsammans med kollegor från Europas övriga djurpartier. Det var en kall, solig morgon. Framför oss stod vår video-truck som loopade filmer av fruktansvärt djurplågeri när djur transporteras till slakt inom och utanför EU under obeskrivliga förhållanden. Morgonens aktion var det sista i raden innan parlamentet skulle rösta om en omfattande rapport gällande dessa djurtransporter. Anja Hazekamp, MEP för vårt nederländska systerparti Partij voor de Dieren, har varit en drivande kraft bakom denna rapport som avslöjar mycket grova missförhållanden och djurplågeri.

Anja Hazekamp – ”The European Commission keep telling us that there is no problem with animal transports, that there is about 100% compliance, and that is a lie! It is NOT true! All these NGOs do their work and they were so kind to share their footage with us. They sent all these reports to the Europaen Commission but they are still not doing anything. And I say SHAME ON THEM!”

Alla Europas djurpartier kräver ett stopp för transport av levande djur till slakt. Jag upplever att vi delar den uppfattningen med ett mycket stort antal människor i Sverige och resten av Europa.

Under de senaste veckorna har det pågått en folkstorm efter att Djurrättsalliansen avslöjade att sex unga labradorer satt fångna på Göteborgs universitet, där de utsattes för mycket plågsamma försök som bland annat innebar att de fick ett stort antal friska tänder utdragna med ett efterföljande stort behov av att hållas drogade pga smärtan. Hundarna fick uppmärksamhet även internationellt och kända och okända människor erbjöd sig att öppna sina kärleksfulla hem för dessa hundar. Många var vi som vädjade för deras liv och vi är många som sörjer att alla försök till att rädda deras liv misslyckats. Hundarna dödades förra veckan av Göteborgs universitet. De har lagen på sin sida.

Idag känner jag sorg, vrede men även kampvilja. Nu får det vara nog. En majoritet av människor i Sverige och Europa vill inte att vi ska plåga djur. Människor blir upprörda när man konfronteras med djurs lidande, speciellt när det är orsakat av människan.

Vi kan inte fortsätta att ha lagar som godkänner och tillåter djurplågeri, lagar som skyddar förövarna. Jag är tacksam för de (få) individer i de etablerade partierna som arbetar för djuren men de etablerade partierna kommer aldrig att låta djuren få prioritet. De kommer aldrig att våga utmana den i samhället rådande normen att det är ok att utnyttja djur som produkter och försöksobjekt. I så fall hade lagarna redan varit annorlunda.

                   

Djurens parti kandiderar till EU-valet i maj. Vill du rösta på ett parti som i alla lägen och till hundra procent kommer att prioritera djurfrågorna så är Djurens parti detta (enda) parti.

Efter valet vill jag inte se in i ögonen på dessa lidande djurindivider som vädjar ”hjälp mig!” och säga att någon annan, mänsklig, fråga var viktigare när jag stod där med röstsedeln i handen.

Vill du?

Therese Ericsson, partiledare