Vitsipporna står i full blom nere i Skåne. För bara två veckor sen var det snöstorm på Österlen där jag bor. Tänk vad mycket som kan förändras på kort tid. Naturen är fantastisk och outgrundlig. Jag vill tro att en lika stor förändring kan ske också i samhället, när det gäller hur vi ser på och behandlar icke-mänskliga individer. Efter att för några år sen ha öppnat ögon och hjärta för det djurförtryck som vårt samhälle är uppbyggt på måste jag tro på att denna förändring är möjlig. Vetskapen om det lidande som pågår varje sekund i Sverige och världen, som vi människor utsätter individer av andra arter för, blir för tung att bära utan en tro på att förändring är möjlig.

Jag har nu haft förtroendet att vara partiledare för Djurens parti i drygt en månad. Jag är stolt över att få leda ett parti med en vision om ett samhälle där alla individer oavsett art har rätt till sitt eget liv och inte utnyttjas av människor, samt vars arbete och politik tar sin utgångspunkt i värdeorden djurrätt, empati, hållbarhet, innovation och mod.

Förra helgen var en mycket intensiv och inspirerande helg i Stockholm för oss som är aktiva inom Djurens parti. Vi anordnade, vilket förhoppningsvis ingen missade, en föreläsning på lördagkvällen med Marianne Thieme, ledare och parlamentsledamot för nederländska Partij voor de Dieren (PvdD). Marianne inspirerade stort då hon berättade om framgångarna med PvdD vilket som första parti i världen har lyckats sätta planeten och alla dess invånare oavsett art på agendan i landets parlament.

Vi höll under helgen även en utbildning för våra kandidater och aktiva inför valet. Vi hade äran och glädjen att ha de fyra grundarna av PvdD, varav Marianne Thieme är en, i Stockholm för att leda utbildningen och dela med sig av sina erfarenheter. Det var mycket lärorikt och hoppingivande att lyssna på deras berättelser och strategier.

Grundarna av PvdD blev utskrattade och ifrågasatta när de bildade partiet, både av media, av andra partier och av många människor. ”Ska ni sätta djur i parlamentet?!” frågade man. ”Ni kommer aldrig att komma in!” sa man. Men 2006 fick PvdD två mandat i det nederländska parlamentet och 2017 utökade man till fem mandat. Marianne Thieme avslutade sin föreläsning med följande citat av Mahatma Gandhi:

“First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win.”

Djurens parti är del av en global rörelse av politiska partier för djuren och för planeten. I skrivande stund är vi 19 sådana partier och fler är på väg.

Idag är det Jordens dag, Earth Day. Trots att djurindustrin står för mer av de globala utsläppen av växthusgaser än alla världens transporter så ignoreras denna fråga helt av alla övriga svenska partier. Djurens parti vill föra upp denna stora klimatbov på den politiska agendan. Det är nödvändigt om vi ska kunna rädda vår planet till framtida generationer.

Svaren till, och lösningarna på, problemen med hur vi behandlar djuren och planeten ligger inte i detaljer utan i att radikalt förändra vårt synsätt på oss själva, på individer av annan art och på planeten. Eller för att citera Mahatma Gandhi igen:

”The greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are treated.”

Djurens parti kandiderar i september till riksdagen och i flera kommuner. Vi är redo för en ny politik, en politik för individer av alla arter och för hela planeten. Vi hoppas att du vill vara med oss.

Therese Ericsson, partiledare Djurens parti