Presentation

Tess Hérisson

Jag är 50 år och bor i ett litet radhus i Vallentuna tillsammans med mina två barn och hund. I dag jobbar jag som operativ analytiker vid Polismyndigheten även om min bakgrund är inom juridiken. Jag tog min juristexamen 1993 och gjorde därefter min tingstjänstgöring. I många år jobbade jag sedan inom affärsjuridiken, först på advokatbyrå och sedan som bolagsjurist.

I 45 år levde jag enligt rådande norm i samhället vad gäller djurutnyttjande. Jag åt deras kött, jag drack deras mjölk, jag klädde mig i deras skinn, jag tittade på dem i deras burar, jag använde produkter som innehöll delar av dem eller som testats på dem. När jag kom till insikt att även icke-mänskliga djur är kännande individer som vill leva och att vi inte behöver utnyttja dem i något sammanhang fanns ingen annan väg att gå än att bli vegan. I dag känner jag en oerhörd befrielse över att inte längre delta i det systematiska och faktiskt grymma djurförtrycket, även om kunskapen om hur t.ex. kött- och mjölkindustrin ser ut stundtals är en tung börda att bära.

Att jag äter växtbaserat och inte längre klär mig i djurens skinn hjälper dock inte djuren om jag endast sitter på min kammare och rullar tummarna. För att hjälpa djuren måste vi agera och det kan vi göra på många olika sätt, bl.a. politiskt. Djurens parti är det enda parti där djurfrågan också är kärnfrågan och där kortsiktiga ekonomiska intressen inte är det viktigaste. Djurens parti har många systerpartier runt om i världen och vi kan därför också internationellt jobba för djuren.

På nationell nivå vill jag driva frågan om produktionsväxling där vegetabilier skall gynnas framför animaliska produkter. Vi skall hjälpa de bönder som vill ändra inriktning i sin produktion. Jag vill även att de enorma subventioner som utgår till animalieproduktion tas bort. Även djurs juridiska status måste upp på agendan.

På lokal nivå vill jag fokusera på växtbaserad mat på förskolor och skolor. En viktig del i det arbetet är att få folkvalda och människor i allmänhet att förstå att vi inte behöver äta animaliska produkter – inte i något skede i livet. Här finns en stor kunskapsbrist. En annan viktig fråga är att vi inte skall tillåta skyddsjakt på rödlistade djur såsom varg. Min uppfattning är att beslut om skyddsjakt fattas på alltför svaga grunder. Ytterst handlar det om rätt till livsutrymme – för alla arter, inte bara människan.