Presentation

Marie-Louise Ramos Wihlborg

Jag är 31 år och bor utanför Lund med man, barn och katt. Jag läste veterinärmedicin i Köpenhamn och har arbetat som smådjursveterinär sedan 2015. Jag har varit engagerad i Djurens parti sedan partiet bildades, både på lokalavdelningsnivå och i partistyrelsen.

Grunden till mitt engagemang i Djurens parti är min tro på alla individers rätt till sina egna liv och min djupa önskan att människans fruktansvärda utnyttjande av andra arter en dag ska upphöra. Genom politiken kan vi göra en stor skillnad i att påskynda utvecklingen i riktning mot ett djur- och miljövänligt samhälle.