Presentation

Elsa Magnell

Jag är född och uppvuxen i Vallentuna. Just nu studerar jag sista året på Södra Latins gymnasium i Stockholm med inriktning samhällsvetenskap och min plan för nästa år är att läsa nationalekonomi, statsvetenskap och filosofi på universitetet. Så länge jag kan minnas har jag haft ett starkt samhällsengagemang och varit intresserad av politiska frågor.

Att kandidera för Djurens parti är för mig ett försök till att göra skillnad och arbeta för djurrättsfrågan. Inom andra ”anti-förtryckarfrågor” som jag engagerar mig i, såsom exempelvis feminism, upplever jag att vi gör skillnad, medan djurrätt alltid behandlas som sekundärt trots det enorma förtryck och den massiva exploateringen som sker mot individer som precis som du och jag kan känna både smärta och livslust. Att engagera mig politiskt känns därför viktigt när demonstrationer och diskussioner inte längre räcker till och i och med mitt politiska intresse känns det som ett bra sätt att arbeta för förändring.

För att djurrätt ska kunna existera på allvar i samhället krävs det nämligen att förändringar sker på en politisk nivå och inte bara på individnivå. Att jag kandiderar för just Djurens parti beror på att det är det enda partiet som inte behandlar djurrättsfrågan som en liten bifråga som alltid kommer att kompromissas bort, utan partiet tar ett tydligt ställningstagande med djurrätt som en kärnfråga. Det slutliga målet för mig är ett samhälle där vi inte längre utnyttjar djur för mat eller kläder utan där alla kännande individer respekteras och får leva fritt från förtryck – oavsett art.