Presentation

Berit Westin

Jag är 73 år och bosatt i Göteborg.

Redan när jag var en liten skolflicka så visste jag att jag ville arbeta på kontor, helst på ett litet kontor där jag kunde få arbeta med alla förekommande arbetsuppgifter. Så blev det också efter handelsutbildning. Bokföring går som en röd tråd genom hela mitt liv.

Efter vårt första barn jobbade jag som vanligt, men när barn nr två föddes ville jag vara hemma med dem. Det ledde till 20 år som kommunal dagbarnvårdare och under denna tid utbildade jag mig till barnskötare samt engagerade mig inom facket. Under samma tid hade vi också två hundar, vilket var bra för barnens förståelse för att djur är kännande varelser.

Därefter har jag arbetat inom många olika områden vilket har gjort att jag fått en stor livserfarenhet som jag inte hade velat vara utan. Några exempel är hälsorådgivare, begravningsentreprenör, vårdbiträde och personlig assistent. Under många år hade jag dessutom ansvaret för ekonomi och kundregister för min mans olika företag. När sonen övertog företaget fortsatte jag att hjälpa honom med bokföringen samt startade till sist också en egen redovisningsbyrå som jag fortfarande driver.

Min förståelse för djurens utsatta läge startade under 1970-talet då jag slutade äta kött av etiska skäl. 2014 skrev jag på en namnlista för Djurens partis bildande och gick med i partiet när jag fick reda på att det hade startat. Sedan dess är jag engagerad i styrelsen för Västra Götalands Lokalavdelning. Under åren har det blivit många medlemsmöten och kampanjer. Vi var väldigt aktiva under valen 2014 och hoppas även kunna vara det under valen 2018 och 2019 för att på bästa sätt föra ut vårt budskap.

Frågor som ligger mig varmt om hjärtat är hälsa, miljö och allas lika värde, både för djur och för människor. Som jag ser det hänger allt ihop och det vill jag gärna förmedla.