Partiorganisation

Det högsta beslutande organet i Djurens parti är årsmötet. På årsmötet utses partistyrelsen för kommande år, som inkluderar partiledare och eventuell partisekreterare. Årsmötet utser även valberedning samt revisorer. Mandatperioden för alla befattningar som väljs av årsmötet är ett år.

På årsmötet 2019 valdes följande partistyrelse för Djurens parti

Lokalavdelningar

När du blir medlem i Djurens parti blir du automatiskt medlem i en lokalavdelning i det län där du bor, oavsett om du är aktiv eller passiv. Kontaktpersonen där tar kontakt med dig när hen ser ditt medlemsskap. I några län har vi nu vakanta kontaktpersonsplatser. Om det är så i just ditt län blir du informerad om detta av vår lokalavdelningsansvarige på riksnivå. Om du skulle känna för att axla den uppgiften får du i så fall gärna anmäla ditt intresse och diskutera vidare med lokalavdelningsansvarige. Har du frågor angående ditt medlemskap eller om du har någon annan fundering så skickar du ett mail till: medlem@djurensparti.se Vill du komma i kontakt med din lokalavdelning så maila ditt läns lokalavdelning här nedanför:

Skåne Lokalavdelning – (skane@djurensparti.se) Stockholm Lokalavdelning – (stockholm@djurensparti.se) Södermanland Lokalavdelning – (sodermanland@djurensparti.se) Uppsala Lokalavdelning – (uppsala@djurensparti.se) Värmland Lokalavdelning – (varmland@djurensparti.se) Västerbotten Lokalavdelning – (vasterbotten@djurensparti.se) Västernorrland Lokalavdelning – (vasternorrland@djurensparti.se) Västmanland Lokalavdelning – (vastmanland@djurensparti.se) Västra Götaland Lokalavdelning – (vastragotaland@djurensparti.se) Örebro Lokalavdelning – (orebro@djurensparti.se) Östergötland Lokalavdelning – (ostergotland@djurensparti.se)
Blekinge Lokalavdelning – (blekinge@djurensparti.se) Dalarna Lokalavdelning – (dalarna@djurensparti.se) Gotland Lokalavdelning – (gotland@djurensparti.se) Gävleborg Lokalavdelning – (gavleborg@djurensparti.se) Halland Lokalavdelning – (halland@djurensparti.se) Jämtland Lokalavdelning – (jamtland@djurensparti.se) Jönköping Lokalavdelning – (jonkoping@djurensparti.se) Kalmar Lokalavdelning – (kalmar_oland@djurensparti.se) Kronoberg Lokalavdelning – (kronoberg@djurensparti.se) Norrbotten Lokalavdelning – (norrbotten@djurensparti.se)