Om Djurens parti

Djurens parti är en politisk organisation vars syfte är att kraftfullt verka för djurens intressen genom att ta politiskt mandat i alla beslutsfattande organ i Sverige och EU.

Partiet verkar för en hållbar livsstil med hänsyn till djur, miljö och hälsa.

Vår vision är ett samhälle där alla individer oavsett art har rätt till sitt eget liv och inte utnyttjas av människan på ett sätt som är negativt för individen.

 Vi ser två sätt att nå detta mål

  • att ta mandat i olika val och få igenom vår politik
  • att påverka andra partier och beslutsfattare att ta beslut som för oss i riktning mot vårt mål.

Vår vision, vårt arbete och vår politik tar sin utgångspunkt i följande värdeord: djurrätt, empati, hållbarhet, innovation och mod.

Läs våra stadgar (pdf)

Historik

 

Djurens parti är Sveriges första parti som på ett kraftfullt sätt fokuserar på att föra in djurperspektivet i politiken. Partiet bildades informellt under hösten 2013 och förebilden var det holländska Partij voor de Dieren, som år 2006 var första djurparti i världen att inta plats i landets nationella parlament. Formellt bildades Djurens parti den 19 februari 2014 (supervalåret) då de 1500 namnunderskrifterna som krävdes för att bli registrerade som parti hade insamlats.Djurens parti ställde upp i valet till Europaparlamentet i maj 2014 och fick närmare 9 000 röster – tre månader efter att partiet bildats! Partiet ställde även upp i riksdagsvalet i september samma år, då resultatet blev ca 4 100 röster. 

Valen 2014

Vid valen 2014 hade Djurens parti bara existerat några månader och vi hade då inte hunnit ta fram ett partiprogram. Inför EU-valet samt det svenska riksdagsvalet 2014 togs följande valdokument fram för att visa inriktningen i vår politik, så som den var definierad då.

Djurens parti EU program 2 maj 2014

Djurens parti valplattform

Samarbeten

Djurens parti kan, om styrelsen bedömer att det gagnar partiets syften, samarbeta med andra organisationer. Samarbetet kan exempelvis röra samarrangemang, utbyte av information eller att författa debattartiklar tillsammans. Djurens parti samarbetar bara med organisationer som delar vår värdegrund och som inte använder sig av våld eller hot för att uppnå sina mål, eftersom Djurens parti tar avstånd från våld och hot.
Djurens parti har idag ett nära samarbete med övriga djurpartier i Europa och världen. Detta är av högsta vikt för oss då de flesta av de frågor vi försöker lösa kräver globala lösningar.

För att läsa mer om detta samarbete se:  Internationellt.