Kommunala Valfrågor

 

Djurens parti vill:

 • införa minst ett helvegetabiliskt alternativ vid alla måltider som serveras inom kommunal verksamhet så som skola, förskola, fritidshem, sjukhus och äldreomsorg samt att verksamheterna uppmuntras att ha veganska dagar som ett första steg på vägen mot att vegetabilisk kost blir standard inom all kommunal verksamhet
 • att hemkunskapsundervisningen i skolan fokuserar på vegetabilisk matlagning
 • att kommunen tar ansvar för att hjälpa de djur som redan är hemlösa samt att förebygga att nya djur blir hemlösa, till exempel genom att TNRM-metoden tillämpas
 • att i möjligaste mån möjlighet ges att ta med sina sällskapsdjur för den som behöver flytta till ett vårdboende eller äldreboende 
 • att ett djurperspektiv ska finnas när det gäller beviljande av insatser från hemtjänsten
 • att det alltid ska finnas plats i skyddat boende för alla familjemedlemmar, inklusive sällskapsdjuren
 • att kommunen ska göra goda djuretiska val vid upphandling av hygien- och rengöringsprodukter och alltid välja icke djurtestade produkter
 • införa ett förbud mot användning av djur på cirkusar inom kommunen 
 • att kommunens skolor inte gör utflykter till djurparker utan, i de fall detta är möjligt, till djurfristäder
 • att kommunens skolor inte gör besök till ”skyltfönstergårdar” eller använder ”utbildningsmaterial” finansierade av djurindustrin
 • att kommunen slutar anordna fyrverkerier till nyår och andra tillfällen samt att all användning av fyrverkerier inom kommunen förbjuds
 • motarbeta nedskräpningen genom åtgärder som att fler, och ändamålsenliga, papperskorgar sätts ut och att tömningen av dessa sker med tillräcklig regelbundenhet 
 • att grönområden ska bevaras
 • att mycket större hänsyn ska tas till vilda djur vid byggnation
 • att fler och bättre lekplatser och rastgårdar för djur anläggs.