Internationellt

Djurens parti är del av en internationell och växande rörelse av människor och politiska partier som arbetar för djurens rättigheter samt miljöfrågor ihom politiken. Nederländerna, Portugal, Tyskland, Australien och Storbritannien har redan sittande representanter från djurpartier på olika nivåer. I många andra länder har djurpartier bildats eller håller på att bildas.

Det Nederländska djurpartiet ”Partij voor de Dieren” var det första djurpartiet som tog plats i landets parlament. Detta skedde 2006. Partij voor de Dieren bildade 2012 the Animal Politics Foundation (APF) med syfte att driva projekt och aktiviteter för att göra den internationella rörelsen starkare genom nätverkande med kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

 

APF anordnar varje år en eller flera internationella djurpartikonferenser och workshops där ledande representanter för djurpartier från olika länder samlas för att prata djurpolitik samt utbyta erfarenheter omkring en rad ämnen kopplade till bildande och utveckling av ett parti.

För en översikt över världens alla djurpartier samt för att läsa mer om dessa: http://www.partyfortheanimals.nl/international-movement/

Djurens parti är mycket glada och stolta över att vara en del av denna samling av partier som arbetar för att förändra världen för djuren och för miljön. Vi har haft glädjen att kunnat deltaga i flera internationella konferenser. För att läsa mer om dessa se länkar nedan.

Djurpartikonferens Madrid, Spanien 28 september – 1 oktober 2017

Reseberättelse: Madrid, Spanien 28 september – 1 oktober 2017

Djurpartikonferens Tirana Albanien 19-21 november 2015

Reseberättelse: Tirana, Albanien 19-21 november 2015

Djurpartikonferens Belgrad, Serbien 7-9 november 2014