Vanliga frågor & svar

Varför behövs Djurens parti?

Djurens parti behövs därför att det inte finns något annat politiskt parti i Sverige som på ett kraftfullt sätt låter djuren och de frågor som rör djuren komma till tals och få ta plats i den politiska diskussionen.

Djurens parti menar att en mycket stor förändring måste ske i hur vi idag i vårt land och i världen, behandlar vår planet och alla icke mänskliga men kännande individer av annan art. För denna förändring krävs det ett politiskt engagemang.

Vi menar att alla politiska frågor som berör djur ska innehålla ett djurperspektiv som tar hänsyn till hur djuren påverkas av politiskt beslutsfattande och som försöker minska människans negativa påverkan på deras intressen. Inga kännande djur ska utnyttjas av människan på ett sätt som är negativt för djuren.

Är det inte bättre att engagera sig i etablerade partier som driver djurfrågor?

Det finns inget annat politiskt parti idag i Sverige där djurfrågorna är tillräckligt prioriterade för att det ska bli en verklig skillnad. Även om det finns enskilda politiker inom de andra partierna som är aktiva med att driva djurfrågor så får dessa inte tillräckligt genomslag inom de etablerade partierna. Andra hänsyn såsom kortsiktiga ekonomiska intressen vinner nästan alltid.

Ett bra exempel är frågan om pälsindustrin. Djurrättsorganisationer i Sverige har arbetat i många år med att väcka opinion omkring frågan och har försökt påverka beslutsfattare att förbjuda dessa i Sverige. En majoritet av Sveriges befolkning är för att pälsfarmer ska förbjudas i Sverige. Pälsindustrin bryter mot djurskyddslagen som säger att djuren ska ha rätt att bete sig naturligt. Trots detta har hittills inget skett. Istället har regeringen nu i början av 2018 valt att ge uppdrag om ytterligare en utredning. Sveriges minkar behöver inte fler utredningar, de behöver ett beslut om att alla pälsfarmer i Sverige skyndsamt ska avvecklas.

Varför ska jag rösta på Djurens parti?

Du ska rösta på oss om du liksom vi tycker att det sätt på vilket vi idag i Sverige och världen behandlar kännande individer av annan art är fel och att något måste göras. Du ska rösta på oss om du tycker att det är dags att djuren får en starkare röst i de rum där beslut fattas och om du sympatiserar med den politik vi vill föra. Läs gärna vårt partiprogram för att avgöra om du vill ge oss din röst i kommande val!

Är Djurens parti ett enfrågesparti?

Vårt svar på den frågan är Nej! Däremot menar vi att alla andra partier kan sägas vara enfrågepartier då de enbart sätter kortsiktiga mänskliga intressen i fokus, ofta vinstintressen. Vi vill utöka den politiska debatten till att även inkludera djuren, det vill säga vi har ett vidare perspektiv då vi representerar kännande individer av alla arter. Våra kärnfrågor är djur och miljö. Dessa är stora och globalt viktiga frågor som i allra högsta grad berör djur men även människor.

Vill ni göra det förbjudet att äta kött?

Vår vision om ett samhälle där inga kännande individer uttnyttjas på ett sätt som är negativt för individen innebär ett helvegetariskt samhällle där ingen djurindustri existerar.

Det betyder att vi vill föra en politik som tar oss ett steg i taget mot ett sådant samhälle, ett samhälle där det är förbjudet att föda upp och döda djur för att ta deras kroppar och göra dem till mat, kläder och andra produkter.

Vi tror generellt dock inte att förbud i första hand är den bästa vägen att gå om man vill få människor att ändra sitt beteende. Vårt samhälle är uppbyggt på en norm om att det är naturligt, normalt och nödvändigt att äta kött och andra djurprodukter. De flesta som är etiska veganer eller vegetarianer i Sverige idag är inte födda av veganska eller vegetariska föräldrar utan har, vid olika tidpunkter i livet, blivit medvetna om det stora lidande som industrin av djurprodukter innebär och gjort ett val att inte längre vara med och bidraga till detta lidande.

Djurens parti vill därför också arbeta med att ändra människors beteende genom upplysning.  Vi menar att det behövs ett paradigmskifte i hur vi ser på individer av annan art. Idag finns en kollektiv blindhet inför det lidande som djur av icke mänsklig art får utstå på grund av våra handlingar, inlärt hos oss från tidig ålder och dagligen förstärkt genom samhällets olika organ, institutioner och mekanismer.

Vad tycker Djurens parti om andra frågor såsom skatter, sjukvård, utbildning etcetera?

Djurens parti är ett ungt parti som bildades 2014. Vårt partiprogram har utvecklats i faser. I version ett av vårt partiprogram fokuserade vi på direkta djurfrågor, det vill säga frågor som direkt rör hur djur av icke mänsklig art mår och behandlas av oss människor i Sverige och i världen. Detta är och kommer alltid att vara vår kärnpolitik, att utgöra hjärtat av vår politik och vara anledningen till att vi existerar som politiskt parti.

I den andra versionen av partiprogram för Djurens parti inkluderade vi två nya områden som är tätt kopplade till vår vision, nämligen miljö och hälsa.

Version tre som antogs av årsmötet i mars 2018 innehåller, förutom en uppdatering av de tidigare delarna, även alla övriga områden vi har valt att inkludera i vårt partiprogram. Du hittar vårt partiprogram under menyn ”Vår politik”!

Är inte Djurens parti för litet för att göra skillnad?

Var och en måste ta ställning till den frågan men vi tycker aldrig att det kan vara bortkastat att med sin röst visa på vilken inriktning man vill se i politiken. Inget parti föds stort, alla nuvarande riksdagspartier har startat någonstans och vuxit på grund av att tillräckligt många människor har tyckt om deras politik och varit villiga att rösta på dem.

Djurens parti är del av ett internationellt nätverk av djurpartier som alla kommit olika långt. Vår största förebild är det nederländska ”Partij voor de Dieren” som har suttit i det nederländska parlamentet sedan 2006. Även i Tyskland, Portugal, Storbritannien och Australien finns valda respresentanter från djurpartier på olika nivåer. Kan det ske i dessa länder är vi övertygade om att det kan ske i Sverige. Vi hoppas att många människor i Sverige håller med oss och vill vara med och stödja oss för att Sverige så snart som möjligt också ska få ett parti i riksdagen som för en politik för alla individer, oavsett art!

Måste man vara vegan eller vegetarian för att bli medlem eller rösta?

Absolut inte! Alla som vill se ett mer djurvänligt Sverige och mer åtgärder för att rädda vår planet är mer än välkomna att både rösta på oss och bli medlem. Vi är ett inkluderande parti.

Däremot så anser vi att de som leder Djurens parti måste ”leva som man lär”, dvs man bör vara föredömen genom att leva efter den vision vi ger uttryck för i vårt partiprogram.  Att officiella, ledande representanter för Djurens parti är med och bidrar till utnyttjande av djur anser vi som orimligt och inte förenligt med partiets värderingar. Om ledande representanter inte lever som man lär undermineras vår legitimitet och vi skapar ett förtroendeproblem gentemot våra väljare.

Årsmötet 2016 röstade därför igenom följande tillägg till våra stadgar:

”I Djurens partis partiprogram står ”Inga kännande djur ska utnyttjas av människan på ett sätt som är negativt för djuren.”. De individer som leder Djurens parti måste själva ha tagit avstånd mot utnyttjande av djur. Detta innebär att:

  • Partiledare och partisekreterare ska stå för och leva efter veganismen
  • Alla övriga av årsmötet valda personer ska sträva efter veganismen.”

Vad betyder er vision om ett samhälle där alla arter har rätt till sitt egna liv?

Det betyder att vi vill arbeta för ett samhälle där djuren respekteras och ges rätten att leva för sin egen skull. Det innebär ett samhälle utan en djurindustri, där nuvarande kött- och mjölkproduktion är borta och man på lanbruken istället har ställt om till en vegetabilisk produktion.

Det innebär ett samhälle utan djurparker såsom de ser ut idag utan istället djurfristäder och naturreservat där människor kan se på och beundra djur som lever i sin naturliga miljö och där man kan mötas i ömsesidig respekt.

Det innebär ett samhälle med cirkusar utan djur och ett samhälle där man hittat nya sätt att framställa kläder, skor och andra produkter, utan att använda sig av djurens skinn, ull, pälsar och fjädrar. Det innebär ett samhälle där vetenskapsmän- och kvinnor tagit fram nya, mer pålitliga metoder för att ta fram och testa läkemedel, metoder som inte involverar att utsätta djur för lidande.

Ställ din fråga!

Här kan du fråga oss vad som helst om vår organisation eller vår politik. Vi kommer svara på din fråga så fort vi har tid.