Våra Valfrågor

 

Vi har en vision om ett samhälle där alla individer oavsett art har rätt till sitt eget liv och inte utnyttjas av människan på ett sätt som är negativt för individen. Vi vill kraftfullt arbeta för att ett sådant samhälle ska bli verklighet. Vår politik tar vidare sin utgångspunkt i följande värdeord: djurrätt, empati, hållbarhet, innovation och mod.

Vi kommer snart att fylla på denna sidan med information om vad vi speciellt vill lyfta i detta val och vad vi skulle göra om vi fick makten, både på riks- och kommunal nivå.

För en fullständig insikt i vår politik läs gärna vårt partiprogram!