Vår politik

Vår politik tar sin utgångspunkt i en vision om ett samhälle där alla individer oavsett art har rätt till sitt eget liv och inte utnyttjas av människan på ett sätt som är negativt för individen.

Den första versionen av partiprogram antogs av årsmötet 2015 och uppdaterades av årsmötet 2016 till v 1.1. I denna version valde vi att fokusera på direkta djurfrågor, det vill säga frågor som direkt rör hur djur av icke mänsklig art mår och behandlas av oss människor i Sverige och i världen. Detta är och kommer alltid att vara vår kärnpolitik, att utgöra hjärtat av vår politik och vara anledningen till att vi existerar som politiskt parti.

Vi är nu stolta över att presentera den ANDRA (!) versionen av partiprogram för Djurens parti. Vi har här inkluderat två nya områden som ligger oss mycket varmt om hjärtat och som även de är tätt kopplade till vår vision, nämligen miljö och hälsa.

Partiprogram-Djurens-parti-v2.0

Vi kommer i nästföljande version, v3.0, planerad för 2017 att behandla alla övriga områden vi har valt att inkludera i vårt partiprogram.

Har du frågor eller synpunkter på vår politik? Vi vill gärna höra från dig!

Se vår FAQ eller maila partiprogramsgruppen@djurensparti.se.