Ge en gåva

Vill du stödja vårt arbete för djuren genom en gåva kan du göra det antingen till vårt
bankgiro: 271-8393 eller till vårt Swishnummer: 1234803615.

Uppge gärna namn och e-post här nedan så vi kan tacka dig!

Stort tack för ditt stöd!

Tass