Presentation

Therese Ericsson

Jag är ursprungligen från Kumla i Närke men har bott i Skåne sedan 1986. Jag flyttade under 2017 från Malmö ut på en gård på vackra Österlen med min fyrbenta älskling (hund) Jackie. 

Jag har en Grundskollärarexamen och en Magisterexamen i informatik från Lunds universitet. Under min studietid jobbade jag extra inom vården.   

Jag arbetar idag för en av världens största, globala IT-leverantörer som affärsområdes- och konsultchef för norra Europa. Jag har personalansvar för 25 medarbetare som är utspridda över Norden, Nederländerna och Storbritanien. Jag arbetar inom området Human Capital Management (HCM) på projektsidan, dvs mitt team implementerar IT system hos våra kunder, oftast stora företag, som behöver stategiskt systemstöd för alla processer som gäller medarbetare.

Jag har sedan tidigare även drygt sju års erfarenhet som lärare i grundskolans låg- och mellanstadium. Jag har ett stort intresse för lärande och utveckling av människor och detta går som en röd tråd genom mitt yrkesliv oavsett om jag har lett barn eller vuxna. Jag tycker att det livslånga lärandet är väldigt viktigt och menar att det aldrig är för sent att lära nytt och låta det få konsekvenser i ens liv. Min förebild här är min mormor Birgitta som var nästan 90 år då hon gick en kurs i konversationsengelska!

Jag har alltid tänkt på mig själv som djurvän men levde i många år, liksom de flesta människor, utan insikt i att jag genom mina val i vardagen bidrog till ett stort lidande för djuren. När jag öppnade mina ögon för denna verklighet var det omöjligt att stänga dem igen och jag ändrade mina livsval så att mitt liv skulle stämma överens med min övertygelse.

Detta har lett till att jag idag är vegan och det ledde även till att jag engagerade mig i Djurens parti. Jag vill vara med och avskaffa utnyttjandet av djur i Sverige och i världen och djuren saknar idag en kraftfull röst i den svenska politiken.

Jag läser just nu även en kurs i kritiska djurstudies (Critical Animal Studies) vid Lunds unviversitet. Det är en av de mest intressanta kurser jag någonsin läst och som jag sökte till för att jag känner ett behova av att fördjupa mig teoretiskt i de strukturer och mekanismer i samhället som ligger till grund för djurutnyttjandet.