Samarbeten

Djurens parti kan, om styrelsen bedömer att det gagnar partiets syften, samarbeta med andra organisationer. Samarbetet kan exempelvis röra samarrangemang, utbyte av information eller att författa debattartiklar tillsammans. Djurens parti samarbetar bara med organisationer som delar vår värdegrund och som inte använder sig av våld eller hot för att uppnå sina mål, eftersom Djurens parti tar avstånd från våld och hot.03x

Djurens parti har idag ett nära samarbete med övriga djurpartier i Europa och världen. Detta är av högsta vikt för oss då de flesta av de frågor vi försöker lösa kräver globala lösningar. För att läsa mer om detta samarbete se  ”Internationellt”.