Historiken

Djurens parti är Sveriges första parti som fokuserar på att föra in djurperspektivet i politiken. Partiet bildades informellt under hösten 2013 och förebilden var det holländska Parti voor de Dieren, som år 2006 var första djurparti i världen att inta plats i landets nationella parlament.

Formellt bildades Djurens parti den 19 februari 2014 (supervalåret) då de 1500 namnunderskrifterna som krävdes för att bli registrerade som parti hade insamlats.

Djurens parti ställde upp i valet till Europaparlamentet i maj 2014 och fick närmare 9 000 röster – tre månader efter att partiet bildats! Partiet ställde även upp i riksdagsvalet i september samma år, då resultatet blev ca 4 100 röster.

Djurens parti har haft tre årsmöten och färdigställt version 1 av vårt partiprogram som finns att läsa under ”Vår politik”.

Djurens parti fokuserar naturligtvis på djurfrågor och verkar för en stark djurrättslinje – i Sverige och globalt. Eftersom dessa frågor går hand i hand med miljö-, natur- och hälsofrågor, är dessa frågor också av central betydelse för Djurens parti.


Valen 2014:

Vid valen 2014 hade Djurens parti bara existerat några månader och vi hade då inte hunnit ta fram ett partiprogram. Inför EU-valet samt det svenska riksdagsvalet 2014 togs följande valdokument fram för att visa inriktningen i vår politik, så som den var definierad då.

Djurens parti EU-program 2 maj 2014 rev. 4 maj(1)

Djurens parti valplattform