Om Djurens parti

Djurens parti är en politisk organisation vars syfte är att kraftfullt verka för djurens intressen genom att ta politiskt mandat i alla beslutsfattande organ i Sverige och EU.

Partiet verkar för en hållbar livsstil med hänsyn till djur, miljö och hälsa.

Vår vision är ett samhälle där alla individer oavsett art har rätt till sitt eget liv och inte utnyttjas av människan på ett sätt som är negativt för individen.

Vi ser två sätt att nå detta mål

  • att ta mandat i olika val och få igenom vår politik
  • att påverka andra partier och beslutsfattare att ta beslut som för oss i riktning mot vårt mål.

Våra stadgar: Stadgar Djurens parti