Därför ska vi rösta för djuren och på djurens parti

  I Sverige har vi en lång tradition av medkänsla och globalt ansvarstagande. Hänsyn och omtanke om samhällets svaga har kombinerats med ett generöst bistånd och ett välkomnande av dem som söker trygghet på flykt från förtryck. Detta har vi all anledning att vara...